เพื่อให้ทราบประมาณการค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบต่องวด สามารถใส่ข้อมูลของท่านเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อโอนเงินมาเติมเครดิตประมาณการขั้นต่ำได้ที่นี่  ควรโอนมาเผื่อไว้นะคับระบบจะตัดเครดิตตามการใช้งานจริงเท่านั้น ที่เหลือสามารถใช้งวดต่อๆไปได้คับผม  ...การใช้งานจริงระบบจะมีการแจ้งเตือนเป็นระยะๆหากมีเครดิตที่เหลือน้อยกว่าการใช้งวดก่อนๆ 

ยอดรับต่องวด * ยอดรับหวยสูงสุด (โดยประมาณ)

จำนวนผู้ใช้งาน *   เจ้ามือ+พนักงาน+ลูกค้าที่แทงเน็ตเข้ามาเอง (โดยประมาณ)

คํานวณราคา
ความต้องการ อัตรา ค่าใช้
ยอดรับต่องวด *
ยอดรับบน (ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องใส่)
ยอดรับล่าง (ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องใส่)
จำนวนผู้ใช้งาน *


* ต้องใส่ข้อมูล